Finansije se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije–Ulaz–Ulazni računi . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojećeg Ulaznog računa.

 Unos novog Ulaznog računa

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog Ulaznog računa. (Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog Ulaznog računa

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja                                                                 

 Opis               

Broj ulaznog dokumenta

Unijeti broj ulaznog dokumenta

Datum ulaznog dokumenta

Unijeti datum ulaznog dokumenta

Profitni centar

Izabrati profitni centar

Mjesto troška

Izabrati mjesto troška

Nosilac troška

Izabrati nosioca troška

Komitent

Unijeti komitenta

Aktivnost

Izabrati aktivnost (Aktivnost smo prvo unijeli kroz šifarnik finansija , npr."Ulazne fakture")

Vrijednost

Vrijednost u valuti dokumenta-služi za kontrolu-ukupna vrijednost fakture se mora poklapati sa ovim iznosom

Konto

Izaberemo klasu konta pod kojim se vodi ulazni račun (npr 4330 Dobavljači u zemlji)

Uvoz

Izabrati DA ili NE u zavisnosti dal je faktura uvozna ili ne

Avans Ukoliko je u pitanju avansni račun, treba setovati DA ili NE u zavisnosti da li se radi o avansnim računu ili ne. Ukoliko je ovo polje prazno podrazumijevaće se da je izabrano NE, to jest da se radi o ulaznom računu koji nije avansni. 
PDV plaćen Ukoliko je ulazni račun, prijemnica setovana kao PDV plaćen DA, sistem će to prenijeti i u finansijama i na osnovu toga će i proknjižiti shodno tome taj dokument. (Ovo podešavanje se odnosi na preduzeća iz Srbije)
Povezani dokumenti Ukoliko imamo vezu sa dokumentom, na primjer imamo u veleprodaji ili maloprodaji prijemnicu koja ima i svoje troškove po analitici, koji se knjiže kao zasebni dokumenti, ti troškovi koji imaju na početku predznak ZT imaju u ovom polju broj prijemnice i na osnovu ovog polja možemo vidjeti kojoj prijemnici pripada trošak. Takodje, klikom na ikonicu do, otvara se u novom prozoru prijemnica iz VP ili MP. 

DPO

Unijeti datum dospijeća obaveze (DPO je u startu isti kao i datum ulaznog dokumenta ali se može promijeniti)

Br.dana/Datum valute

Datum do kada je potrebno izvršiti uplatu po fakturi

Valuta/Kurs

Valuta je u startu valuta preduzeća, ali se može promijeniti

Način plaćanja

Izabrati način plaćanja: gotovina, kartica ili virman

 

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos nove stavke.  (Slika 2)

 

Slika 2. Forma za unos nove stavke

 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja                                

Opis                   

Opis promjene

Unosimo uslugu (usluge smo unijeli kroz šifarnik preduzeća)

Količina u osn. JM

Unijeti količinu

Cijena sa PDV-om / Iznos

Ukoliko na fakturu ima ukupna cijena sa PDV-om, možemo unijeti ovaj iznos.Gdje će nam program u ostalim poljima izračunati cijenu bez PDV-a i sami pdv iznos.

Cijena u valuti / Iznos

Možemo unijeti i cijenu bez PDV-a, tada nam program računa cijenu sa PDV-om i porez.

Popust u valuti 

Unosimo popust ukoliko ga ima za datu uslugu u procentima / Program nam izračunava iznos popusta

Dozvoljen unos poreza Ukoliko na ulaznoj fakturi od dobavljača postoji druga vrijednost poreza, a TiramisuERP sistem je zaokružio na odredjenu vrijednost, kako bi bila ista vrijednost i u sistemu, ukoliko izaberemo DA u ovom polju, otvara nam se polje za unos iznosa poreza.

Porez % / Iznos

Porez je definisan u Opisu promjene u šifarniku, u ovom polju imamo iskazan definisani porez. Polje do nam prikazuje vrijednost poreza i tu vrijednost je moguće izmijeniti do 0,05€, bez promjena u polju Cijena u valuti (Cijena bez PDV-a)

Povrat poreza

Izabrati Da ili Ne

Korišćenje PDV

Da li se predmetni PDV može koristiti kao ulazni PDV? Ako izaberete da ne može, sistem će Vam dozvoliti da unesete samo konto osnovice. U tom slučaju, kompletan iznos računa će biti proknjižen na konto osnovice na dugovnoj strani, a ukoliko se i vrijednost poreza iskontira onda će se osnovica i porez proknjižiti na različita konta.

Ukoliko odaberete "DA", biće neophodno da iskontirate vrijednost PDV u polju ispod jer će u suprotnom program javljati grešku.

Konto osnovice/poreza

Izabrati konta osnovice i poreza. Konta moramo imati u šifarniku, modula Finansije, kako bi imali opciju da ga dodamo u ovim poljima.

Opis

U ovom polju se prepisuje Opis promjene, koji je moguće prekucati i mijenjati.

Interni obračun  PDV-a   

 

Ukoliko smo kreirali avansne račune, bićemo u poziciji da ih i zatvorimo. Ukoliko unesemo komitenta (dobavljača) u zaglavlju dokumenta sistem nam daje poruku da postoje avansni računi za tog komitenta i da imamo mogućnost da se pozovomo na odredjeni avans ili više avansnih računa.

Primjer, kreirali smo 2 avansna računa za komitenta Data Design d.o.o., na vrijednost 5000e i  3000e, i sada kreiram ulazni račun na istog komitenta, na vrijednost 7000e, slika 3. Klikom na dugme "Avansni račun" sistem mi otvara prozor sa svim avansnim računima za tog komitenta, u ovom slučaju to su dva, slika 4.

Slika 3. Kreiranje ulaznog računa koji ima avansne račune za zatvaranje

Slika 4. Zatvaranje postojećih avansa na ulaznoj fakturi

Čekiranjem odredjenog računa i unosa vrijednosti ili procenta za storniranje, možemo stornirati i zatvoriti avanse. Na ovaj način se u pozadini storniraju avansi koji su automatski i ovjereni. Naavansnom računu postoji veza sa storno avansom i obratno, slika 5.

Slika 5. Stornirani avans i veza sa avansom

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Pripremi stavke za knjiženje" stavke su spremne za knjiženje i tek nakon aktiviranja ove opcije možemo ovjeriti dokument.

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli " izmjene na stavkama. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuju se još dva dugmeta i to : "Otkaži izmjene" i " Snimi izmjene". 

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme " Sakrij filtere" , vraća na prvobitno stanje, tj. ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren.Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje", ili vratiti status U IZRADI , klikom na dugme " Vraćanje statusa". 

* Nakon proknjiženog ulaznog računa moguće je stornirati izvod klikom na dugme " Storniranje" koji se pojavljuje nakon knjiženja ilaznog računa. Nakon čega je potrebno unijeti datum kada je storniran dokument. Stornirani dokument ima status PASIVAN.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Ukoliko knjižimo dokumenta iz veleprodaje i maloprodaje potrebno ih je prvo prepisati u finansije i to klikom na dugme "Prepis iz trgovine" , zatim se otvara prozor (Slika 3). Potrebno je izabrati aktivnost, zatim objekat iz kojeg prepisujemo dokumenta, kao i datum. Nakon toga, klikom na dugme "Pregledaj" dobijamo dokumenta za knjiženje. Možemo čekirati samo odredjena dokumenta ili čekiranjem "Izaberi sve" automatski čekirati sva dokumenta za prepis u finansije i to klikom na dugme "Potvrdi". 

 

Izmjena postojećeg ulaznog računa

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na ulaznom računu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg ulaznog računa

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg ulaznog računa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg ulaznog računa

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg ulaznog računa

Klikom na sličicu   vrši se štampanjeeg ulaznog računa.

 

 

Kopiranje postojećeg ulaznog računa

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg ulaznog računa. Ukoliko smo kopirali postojeći ulazni račun, jer pravimo ulazni račun sa istim ili sličnim stavkama, nakon promjene na stavkama potrebno je kliknuti dugme "Pripremi stavke za knjiženje" da bi program odradio izmjene i na stavovima za knjiženje.