Predmetna poslovna funkcija omogućava da se za magacin/objekat vežu podgrupe artikala. Razlog za uvođenje ove poslovne funkcije je želja za skraćenjem liste artikala na svim dokumentima gdje se artikal pronalazi u autocomplete listi vrijednosti ili u pronalasku artikala po podgrupi kojoj pripada.

Korišćenje

U listi magacina koja je prikazana na slici 1 postoji dugme za otvaranje forme za definisanje podgrupa artikala koje su vidljive za određeni magacin (dugme skroz desno).

Spisak magacina

Slika 1: spisak magacina. Posljednje dugme desno aktivira funkciju za dodavanje podgrupe artikala

Kada aktiviramo ovu funkciju prikazuje nam se forma za dodavanje podgrupa koje će biti vidljive na predmetnom magacinu/objektu. Slika 2.

Podgrupe artikala za magacin

Slika 2: podgrupe artikala za odabrani magacin

Klikom na dugme "Novi unos" otvara se prozor za dodavanje nove podgrupe sa autocomplete listom vrijednosti koja prikazuje sve podgrupe (najniži nivo u stablu hijerarhije grupisanja artikala). Prikazano na slici 3.

Izbor podkategorije

Slika 3: izbor podkategorije

Klikom na dugme snimi dodali smo podkategoriju koja već sada utiče na formiranje svih dokumenata.

Klikom na dugme "Povratak" vraćamo se na listu magacina.

Ukoliko na magacinu nije definisana niti jedna podkategorija, na svim dokumentima koji se tiču predmetnog magacina vidjeće se artikli svih podkategorija.