PRETRAGA CJENOVNIKA SA SLIKOM

Pretraga cjenovnika sa slikom moguća je na putanji Šifarnici → Artikli →  Cjenovnik sa slikom.

Slika 1. Putanja za pretragu cjenovnika sa slikom

 

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za pretraživanje (slika 1).

 

Naziv polja

Opis                                                   

Odaberi cjenovnik

Biramo cjenovnik. Cjenovnik se unosi na putanji Šifarnici – Artikli – Cjenovnik.

Kategorija robe

Biramo kategoriju robe. Stablo hijerarhije se kreira na putanji Šifarnici – Artikli – Stablo hijerarhije artikala.

Proizvođač

Biramo proizvođača. Proizvođač se unosi na putanji Šifarnici – Artikli – Proizvođač.

Dobavljač

Biramo dobavljača. Dobavljač se unosi na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent.

Podrazumijevani dobavljač

Biramo podrazumijevanog dobavljača.

 

Klikom na dugme „Pretraži“, vršimo pretragu.