Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – IOS–Struktura potraživanja i dugovanja

Povezivanje naloga

Otvara se forma strukture potraživanja i dugovanja.  (Slika 1)

Slika 1. Forma strukture potraživanja i dugovanja

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

 Komitent

 Izabrati komitenta

 Konto

 Konto 

 

Klikom na dugme "Pregledaj" dobijamo strukturu potraživanja i dugovanja za traženog komitenta po danima (15,30,60,90) , možemo promijeniti broj dana.