I UNOS NOVOG ATRIBUTA

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih tipova atributa, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Atribut (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih atributa

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos novog atributa (slika 2).

Slika 2. Forma za unos novog atributa

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos novog atributa (slika 2).

Naziv polja

Opis                                                   

Atribut

Unijeti naziv atributa (npr., ukoliko je tip atributa boja, ovdje bi stavili naziv boje, npr. plava).

Tip atributa

Izabrati tip atributa (npr. ukoliko želimo da unesemo plavu boju, biramo tip atributa boja).  Tip atributa se unosi na putanji Šifarnici – Artikli – Tip atributa. 

Slika

Moguće je unijeti sliku i samim tim je vezati za atribut. Klikom na dugme "Choose File" otvara nam se prozor, nadjemo sliku i duplim klikom na sliku, sliku smo dodali datom atributu.

Status

Definišemo status atributa (aktivan ili neaktivan).

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆEG ATRIBUTA

Klikom na ikonicu       otvara se forma za mijenjanje podataka o atributu . Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

II PREGLED POSTOJEĆEG ATRIBUTA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg atributa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

III BRISANJE POSTOJEĆEG ATRIBUTA

Klikom na ikonicu     vrši se brisanje reda, odnosno brisanje postojećeg atributa. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.