Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Konto za izvještaj profitabilnosti. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg Konta za izvještaj profitabilnosti.

Da bi koristili izvještaj „Profitabilnost“, koji se nalazi u Finansije-> Izvještaji -> Profitabilnost potrebno je grupisati konta u ovom šifarniku.

 

Unos novog konta za izvještaj profitabilnosti

 

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog konta za izvještaj profitabilnosti.  (Slika 1)

Slika 1. Unos konta za izvještaj profitabilnosti

Naziv polja

Opis polja

Naziv

Naziv grupe konta, npr.Prihodi od usluga

Konto

Unosimo konta koja sačinjavaju ovu grupu, npr. 61201, 61202... klikom na X možemo izbaciti konto iz grupe.

Redni broj

Redni broj grupe u šifarniku

Prikaz po profitnom centru

Izabrati DA ili NE prikaz po PC, ako se konta vode po PC

Prikaz po mjestu troška

Izabrati DA ili NE prikaz po MC, ako se konta vode po MT

Prikaz po nosiocu troška

Izabrati DA ili NE prikaz po NT, ako se konta vode po NT.

Uvećava se 

Ako je u ovom polju "Uvećava se" izabrano DA, ova grupa je pozitivna i od nje će se oduzimati grupe koje su sa setovanim DA u polju "Umanjuje se"

Umanjuje se

Ako su oba polja "Uvećava se" i "Umanjuje se" setovana sa NE, ta grupa konta služi kao izvještaj i ne računa se u izvještaju, tj. nema je u bloku REZULTAT

Klikom na „Snimi“ kreiramo grupu.

Naravno kreirana grupa se može mijenjati.

Na ekranu pregleda i unosa konta za izvještaj profitabilnosti moguće je raditi proširenje kolona (kao u Excel-u) tako da podaci budu vidljivi kako vama odgovara.

 

Izmjena postojećeg konta za izvještaj profitabilnosti

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg konta za izvještaj profitabilnosti

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg konta za izvještaj profitabilnosti. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg konta za izvještaj profitabilnosti

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.