I UNOS NOVOG SERTIFIKATA

Unos novog sertifikata, izmjena ili brisanje postojećih,  može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Sertifikat (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih sertifikata

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos sertifikata (slika 2).

 Slika 2. Forma za unos sertifikata

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos sertifikata (slika 2).

Naziv polja

Opis                  

Naziv

Unosimo naziv sertifikata, npr. mi za naše preduzeće smo postavili naziv Data Design sertifikat.

Fajl

Izaberemo fajl koji smo snimili na računaru.

Status

Izaberemo jednu od dvije opcije: aktivan ili neaktivan. Ukoliko ga proglasimo neaktivnim, neće se više prikazivati prilikom kreiranja dokumenata.

Šifra

Unesemo lozinku (lozinka sa grebalice).

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆEG SERTIFIKATA

Klikom na ikonicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o postojećem sertifikatu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

III PREGLED POSTOJEĆEG  SERTIFIKATA

Klikom na ikonicu  otvara se forma za pregled postojećeg sertifikata. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG SERTIFIKATA

Klikom na ikonicu   vrši se brisanje reda, odnosno sertifikata koji ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše. 

 

U nastavku je uputstvo za preuzimanje sertifikata.

 

Uputstvo za preuzimanje CoreSignEFI i
CoreStampEFI sertifikata

Datum: 01.12.2020.

Oznaka dokumenta: UPTCSC01

Verzija: 1.1

 

1.        Sadržaj: svrha dokumenta i preuzimanje sertifikata putem Web CoreSoft Client aplikacije 

2.        Svrha dokumenta

Ovaj dokument je namijenjen korisnicima koji posjeduju pristupne parametre za generisanje i preuzimanje CoreSignEFI i CoreStampEFI sertifikata.

3.      Preuzimanje sertifikata putem Web CoreSoft Client aplikacije

Da biste preuzeli CoreSignEFI ili CoreStampEFI sertifikate potrebno je da otvorite neki od Internet pretraživača na svom računaru (Internet Explorer, Safari, Google Chorme, Mozzila Firefox...itd.) i

pristupite Web CoreSoft Client aplikaciji putem sledećeg linka https://ca.coreit.me/software/CoreSoft%20Client/index.html. Pojaviće Vam se prozor kao slici 1.

Za preuzimanje sertifikata, potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja. Navedene informacije se nalaze unutar koverte koju uručuje Registraciono tijelo nakon potpisivanja Ugovora.

Pritiskom na dugme Preuzmi dobija se obavještenje da će lozinka fajla koji se preuzima, a koji sadrži generisani sertifikat, biti ista kao i lozinka koja je dodijeljena od strane Registracionog tijela (lozinka iz koverte) (Slika 2). Iz tog razloga preporučujemo da sačuvate Vašu kovertu na sigurnom mjestu do datuma isteka Vašeg sertifikata.

 

 

 

 

Nakon pritiska na dugme OK, pojavljuje se novi prozor u kome birate lokaciju za skladištenje preuzetog fajla. Pritskom na dugme Save, fajl (u .pfx formatu) koji sadrži sertifikat će biti sačuvan na odabranu lokaciju.

Ukoliko je, nekim slučajem, pogrešno izabrano dugme Cancel umjesto Save, sertifikat će i dalje biti dostupan za preuzimanje. Sve što treba uraditi je da ponovo unesete korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja, i pritisnite na dugme Preuzmi, čime ponovo dobijate mogućnost da sačuvate fajl koji sadrži generisani sertifikat.

Ukoliko su unijeti ispravni pristupni podaci za generisanje i preuzimanje sertifikata (korisničko ime i lozinka), i pritisnuto je dugme Preuzmi ali fajl nije sačuvan na računaru, a pritom je Web CoreSoft Client aplikacija (Internet pretraživač) zatvorena (slučajno ili namjerno), sertifikat će biti zauvijek izgubljen i NIJE ga moguće ponovo preuzeti. U tom slučaju potrebno je kontaktirati Registraciono tijelo i pokrenuti proceduru za izdavanje novog sertifikata.

Zato je veoma VAŽNO uvjeriti se da je sertifikat sačuvan na odabranu lokaciju prije nego što se zatvori Web CoreSoft Client aplikacija (Internet pretraživač).

U nastavku je i link na kojem se uputstvo nalazi: https://ca.coreit.me/manual/COREUPTCSC01.pdf