I UNOS NOVOG SERTIFIKATA

Unos novog sertifikata, izmena ili brisanje postojećih,  može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Sertifikat (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih sertifikata

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos sertifikata (slika 2).

 Slika 2. Forma za unos sertifikata

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos sertifikata (slika 2).

Naziv polja

Opis                  

Naziv

Unosimo naziv sertifikata, npr. mi za naše preduzeće smo postavili naziv Data Design sertifikat.

Fajl

Izaberemo fajl koji smo snimili na računaru.

Status

Izaberemo jednu od dve opcije: aktivan ili neaktivan. Ukoliko ga proglasimo neaktivnim, neće se više prikazivati prilikom kreiranja dokumenata.

Šifra

Unesemo lozinku (lozinka sa grebalice).

 

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMENA POSTOJEĆEG SERTIFIKATA

Klikom na ikonicu   otvara se forma za menjanje podataka o postojećem sertifikatu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

III PREGLED POSTOJEĆEG  SERTIFIKATA

Klikom na ikonicu  otvara se forma za pregled postojećeg sertifikata. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG SERTIFIKATA

Klikom na ikonicu   vrši se brisanje reda, odnosno sertifikata koji ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše. 

 

U nastavku je detaljno objašnjen postupak registracije obveznika na eFakturama, kao osnovnog preduslova za kreiranje eFaktura, kao i podešavanja određenih parametara unutar sistema radi nesmetanog rada korisnika.

Registracija na eFakturama

Prva registracija obveznika na eFakturama obavlja se isključivo Kvalifikovanim elektronskim sertifikatom (KES) ili Potpisom u klaudu Zakonskog zastupnika.

Uslov je da Zakonski zastupnik ima otvoren profil na eUpravi odnosno na servisu za identifikaciju eID.gov.rs

Dakle, prvi korak je otvaranje profila na eID.gov.rs

Otvaranje profila na eID.gov.rs

Otvaranje profila i verifikacija se vrši na 3 načina, ali su samo 2 načina dovoljno bezbedna i obavezna za pristup i rad na eFakturama.

Načini logovanja su:

  • Korisničko ime i lozinka – nedovoljno za eFakture

  • ️KES-om (Kvalifkovani elektronski sertfikat) – koji se nalazi na kartici/usb i koristi PIN ili

  • ️Potpisom u klaudu (sa mobilnom aplikacijom Consent ID) jedan potpisnik upotreba samo na jednom mobilnom telefonu.

Portalu eFakture pristupa se KES-om ili mobilnom aplikacijom (Potpis u klaudu). Možete imati obe opcije, što i preporučujemo.

  1. Sertfikaciona tela u Srbiji za izdavanje KES-a

Sve informacije su dostupne na sajtu svakog od pobrojanih i možete se informisati o cenama i dr.

2. Mobilna aplikacija ConsentID

Druga opcija pristupa je preko mobilne aplikacije ConsentID, tkz. Potpis u klaudu.

Potpis u klaudu je takođe Kvalifikovani elektronski potpis, ali nije na kartici/USB nego se verifikacija obavlja preko app na mobilnom telefonu.

Potpis u klaudu se aktivira u zavisnosti od toga kako je otvoren profil (kako smo verifikovani) na eUpravi odnosno eID-u.

Logovanje

Logovanje sa KES-om – Potpis u klaudu se aktivira na samom portalu prateći uputstva.

Logovanje sa Korisničkim imenom i Lozinkom – Potpis u klaudu se aktivira ličnim preuzimanjem parametara u određenim lokalnim samoupravama, poreskim upravama, poštama i filijalama Mobi i Sber banke. Mesta za preuzimanje možete pogledati ovde.

Ovaj način logovanja važi za sve korisnike SEF-a bez obzira na ulogu koja im je dodeljena.

Uloge

Prvu prijavu tj. REGISTRACIJU obavlja ZAKONSKI ZASTUPNIK sa svojim KES-om ili Potpisom u klaudu.

Tom prilikom, automatski dobija i ulogu Administratora.

U zavisnosti od organizacije i sistema rada, svaki obveznik za sebe dalje odlučuje koga će još ovlastiti i koju će mu ulogu dodeliti.

Korisnici SEF-a mogu imati različite uloge:

  • Administrator – ima sva ovlašćenja (rad sa dokumentima, dodeljivanje uloga)

  • Korisnik – rad sa svim dokumentima

  • Korisnik za ulazne dokumente – rad sa ulaznim dokumentima

  • Korisnik za izlazne dokumente – rad sa izlaznim dokumentima

  • Revizor – samo uvid i preuzimanje dokumenata

Ograničenja

Svako lice koje dobije određena ovlašćena loguje se svojim KESom ili svojim Potpisom u klaudu.

Jedan korisnik – Jedna e-mail adresa sa kojom se registruje/dodaje.

Jedan korisnik – VIŠE Kompanija – ali samo jedna njegova mejl adresa.

Jedan Zakonski zastupnik – VIŠE Kompanija – ali samo jedna mejl adresa.

U okviru jedne Kompanije, jedan korisnik – jedna Uloga

Svaki Korisnik (i Zakonski zastupnik) je i na eIDu i na eUpravi i na eFakturama sa svojim matičnim brojem i sa jednom svojom mejl adresom.