Zarade se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Zarade – Izvještaji–Zbirna rekapitulacija. Ovaj izvještaj nam služi za pregled zbirne rekapitulacije za zarade.

 

Zbirna rekapitulacija

 

Slika 1. Forma za unos novog žiro računa za plaćanje

Popunjavaju se sledeća polja:

 Naziv polja  Opis polja
 Profitni centar  Izaberemo profitni centar za izvještaj
 Mjesec  Izaberemo mjesec za zarade
 Godina  Godina za zarade
 Tip ugovora  Ukoliko ne unesemo ugovor, rekapitulacija je za sve ugovore, ukoliko definišemo samo npr. ugovor o djelu izvještaj će biti samo za ugovore o djelu.
 ID obračuna   Ukoliko unesemo ID obračuna  sistem nam daje izvještaj samo za taj obračun, slika 2.
 PDF  U polju prikazano na slici 3, možemo izabrati vrstu prikaza izvještaja. Klikom na dugme "Štampa" u novom prozoru nam se otvara izvještaj zbirne rekapitulacije. 

 

Slika 2. Forma za obračun zarada, ID obračuna zarada

 

 

 

Slika 3. Forma za vrstu prikaza izvještaja