Aplikativni modul “Podrška”  u TiramISu ERP sistemu Vam omogućava da uputite zahtjeve za intervenciju i pomoć od strane službe za podršku korisnicima TiramisuERP.com informacionog sistema i na taj način pratite njihove statuse i realizaciju direktno kroz sistem.

Ovaj modul dostupan je u glavnom meniju klikom na  "Podrška" u glavnom meniju.

 

1.Opis procesa

 

Vaše zahtjeve možete kreirati na sledeći način:

  1. U glavnom meniju odaberete funkciju “Podrška” kao na slici 1 ispod.

 

Slika 1- Odabir funkcije “Podrška” u meniju Šifarnika

 

  1. Klikom na dugme “Podrška” prikazaće Vam se dva nova polja- “Šifarnici” koji se odnose na podršku i “Zahtjevi” kao na slici 2.1.: