Izvještaj pregled zaliha – sumarno se otvara kroz kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Izveštaji– Pregled zaliha – Sumarno

 

                  PREGLED ZALIHA – SUMARNO

Pomoću parametara (dobavljač, proizvodjač,vrsta magacina, kategorija artikla) možemo vršiti pretragu, kao i pomoću filtera po objektu, kategoriji, artiklu,cijeni, rezervaciji... (Slika 1).

Prikazaće se sumarno stanje po svim atributima za artikle

Slika 1. Forma za pregled zaliha – Sumarno
Klikom na   otvara se pregled zaliha po magacinima

Slika 2. Pregled zaliha po magacinima
Klikom na  kod pregleda po magacinima otvoriće se detaljan pregled zaliha po atributima za taj magacin

Slika 3. Pregled zaliha po atributima