Zarade se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Zarade – Šifarnici– Žiroračun plaćanje. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojeće žiroračuna za plaćanje.

Unos novog žiro računa za plaćanje

 

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog žiro računa.  (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za unos novog žiro računa za plaćanje

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv Opis
 Žiro račun Ovdje su svi žiro računi preduzeća koji su unešeni u sistem. Biramo žiro račun sa kojeg se vrši isplata zarada.
 Prefiks uključi Prefiks uključi, ako uključimo npr. 520, isplata sa gore navedenog žiro računa će se odnositi samo na zaposlene koji imaju žiro račun sa ovim prefiksom.
 Prefiks isključi Prefiks isključi, ako isključimo npr. 520, isplata sa gore navedenog žiro računa se neće odnositi na zaposlene koji imaju žiro račun sa ovim prefiksom.

 

Klikom na dugme "Snimi" snimamo žiro račun za plaćanje.

 

Izmjena postojećeg žiro računa za plaćanje

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg žiro računa za plaćanje

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće aktivnosti. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg žiro računa za plaćanje

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.