Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Operativa–Dnevnik blagajne-pregled.  Pomoću ovog šifarnika vrši se pregled blagajničkog dnevnika po danima.

Forma za pregled blagajničkog dnevnika slika 1.

Slika 1. Forma za pregled blagajne po danima

Klikom na  dobijamo pregled blagajni za izabrani datum.