Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Kategorija za knjiženje. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojeće Kategorije za knjiženje.

Unos nove kategorije za knjiženje

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos nove kategorije za knjiženje.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos nove kategorije za knjiženje

Popunjavamo polje Naziv, unosimo naziv naše kategorije za knjiženje.

Tip, u ovom polju biramo dal se kategorija odnosi na komitenta ili artikal.

Podrazumijevana kategorija, biramo DA samo za kategorije koje se prenose iz modula  veleprodaja, maloprodaja (na primjer, trgovačka roba).

Podrazumijevani konto, unosimo konto. Ovim podešavanjem postižemo da kreiranjem fakture u Finansije/Ulazi/Ulazni računi u zaglavlju dokumenta se na osnovu kategorije za knjiženje komitenta, koju smo prethodno setovali u šifarniku komitenata (Šifarnici/Komitenti/Komitent) popunjava samo polje „Konto“.

Klikom na dugme "Snimi" snimamo kategoriju za knjiženje.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i kategorija za knjiženje neće biti snimljena.

 

Izmjena postojeće kategorije za knjiženje

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na kategoriji za knjiženje. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće kategorije za knjiženje

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće kategorije za knjiženje. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće kategorije za knjiženje

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.