Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Dodatni podaci za profitabilnost. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećih dodatnih podataka za profitabilnost.

Da bi koristili izvještaj „Profitabilnost“, koji se nalazi u Finansije-> Izvještaji -> Profitabilnost potrebno je grupisati konta u ovom šifarniku.

Unos dodatnih podataka za profitabilnost

Popunjavaju se sledeća polja:

 Naziv polja  Opis polja
Naziv Unosimo naziv za profitabilnost
Uvećava se Ako je u ovom polju "Uvećava se" izabrano DA, ova grupa je pozitivna i od nje će se oduzimati grupe koje su sa setovanim DA u polju "Umanjuje se"
Umanjuje se Ako je u ovom polju "Uvećava se" izabrano DA, ova grupa je pozitivna i od nje će se oduzimati grupe koje su sa setovanim DA u polju "Umanjuje se"
Profitni centar Možemo podatke vezati za profitni centar.
Mjesto troška Možemo podatke vezati za mjesto troška.
Nosilac troška Možemo podatke vezati za nosioca troška.
Godina Izaberemo godinu za koju vežemo dodatne podatke.
Mjesec Izaberemo mjesec za koji vežemo dodatne podatke.
Iznos Unesemo iznos dodatnih podataka.

 

Klikom na „Snimi“ kreiramo grupu.

Naravno kreirana grupa se može mijenjati.

Na ekranu pregleda i unosa konta za izvještaj profitabilnosti moguće je raditi proširenje kolona (kao u Excel-u) tako da podaci budu vidljivi kako vama odgovara.

 

Izmjena postojećih dodatnih podataka

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećih dodatnih podataka

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled dodatnih podataka. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećih dodatnih podataka

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.