Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja– Izlazni dokumenti–Predračun/Ponuda/Rezervacija/Revers . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg Predračuna/Ponude/Rezervacije/Reversa.

 Unos novog Predračuna/Ponude/Rezervacije/Reversa

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog Predračuna/Ponude/Rezervacije/Reversa. (Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog dokumenta, Predračuna/Ponude/Rezervacije/Reversa.

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja                               

Opis                 

Vrsta dok.

Iz padajućeg menu izaberemo vrstu dokumenta

Datum dok.

Datum dokumenta

Objekat

Izaberemo od ponudjenih opcija 

Transakcija

Unosimo ID transakcije. Banka nam šalje ID transakcije, koji možemo kasnije naći na sajtu banke, ukoliko želimo da poništimo transakciju i izvršimo vraćanje novca.

Komitent

Unosimo komitenta

Adresa

Unosimo adresu komitenta

Telefon

Unosimo broj telefona komitenta

Vrsta dok.

Izaberemo dokument (ponudu,predračun, revers ili rezervaciju). Revers i rezervacija rezervišu na zalihama, dok sa ponudom i predračunom imamo opciju sa rezervacijom i bez rezervacije.

Popust

Unosimo popust ukoliko ga ima na dati dokument

Valuta

Izabratu valutu

Datum važenja

Do kada važi dokument

Ukoliko je potrebna podrska za data kolektor, ova opcija se vidi na ekranu ukoliko je preduzeće koristi (administrator podesi parametre za korišćenje ove opcije). Ova funkcionalnost omogucava da se importuje fajl sa podacima koji se prikupljaju ovim uredjajem (klikom na dugme "Odaberi datoteku" ), a potom i da se kreiraju stavke dokumenta na osnovu tih podataka (klikom na dugme "Uvezi). Podaci u fajlu moraju biti u odredjenom formatu, i moraju sadrzati artikale i kolicine za te artikle slika 2. 

Klikom na dugme " Komentar" otvara se forma za unos komentara sl.3

Slika 3. Forma za unos komentara

Komentari nisu obavezni. Forma se sastoji iz 2 dijela: komentar (na štampanom izveštaju komentar je kao napomena iznad stavki) i komenar marketinga (na štampanom izveštaju komentar marketinga se nalazi ispod stavki)

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos nove stavke.  (Slika 4)

 

Slika 4. Forma za unos nove stavke na Predračunu/Ponudi/Rezervaciji/Reversu

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis                      

Artikal

Unosimo artikal

Serija/Rok

Unosimo seriju u polju do unosimo rok

Količina u alt. JM

Unosimo količinu 

Marža %

Ukoliko unesemo maržu u procentima, program nam sam računa cijenu bez PDV-a i cijenu sa PDV-om

Cijena bez PDV-a

Ukoliko unesemo cijenu bez PDV-a, program nam sam računa maržu u procentima i cijenu sa PDV-om

Cijena sa PDV-om

Ukoliko unesemo cijenu sa PDV-om, program nam sam računa maržu u procentima cijenu bez PDV-a

Popust % / iznos

Popust u procentima, u polju do baza nam izračunava iznos popusta

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli" , ukoliko su potrebne izmjene, došlo je do greške ili mijenjamo na artiklu neku stavku (npr. količinu).  Aktiviranjem ove funkcije , pojavljuju se jos i dugme "Snimi izmjene" i dugme "Otkaži izmjene".

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme "Sakrij filtere", koje vraća na prvobitno stanje, tj ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren.

Klikom na dugme " Formiraj" posle potrvrde da želimo da formiramo otpremnicu/račun, formira se otpremnica i račun.

Klikom na dugme "Poništenje" može se poništiti dokument (ponuda, rezervacija,predračun, revers), ali prije toga se mora poništiti formirana otpremnica i račun.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

Izmjena postojeće ponude, predračuna, reversa ili rezervacije

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o dokumentu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće ponude, predračuna, reversa ili rezervacije

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće ponude,predračuna,reversa ili rezervacije. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće ponude, predračuna, reversa ili rezervacije

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojeće ponude, predračuna, reversa ili rezervacije

Klikom na sličicu   vrši se štampanje dokumenta .

 

Kopiranje postojeće ponude, predračuna, reversa ili rezervacije

 

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg dokumenta.