I UNOS PROJEKTOVANE MARŽE

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih projektovanih marži, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Projektovane marže (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih projektovanih marži

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos nove projektovane marže (slika 2).

Slika 2. Forma za unos projektovane marže

 

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz zaglavlja (slika 2).

Naziv polja

Opis                                                   

Kategorija komitenta

Biramo kategoriju komitenta. Kategorija komitenta se unosi na putanji Šifarnici – Komitenti – Kategorija komitenta.

Komitent

Biramo komitenta. Komitent se unosi na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent.

Naziv

Unosimo naziv projektovane marže.

Datum početka

Klikom na polje otvara se kalendar. Unosimo datum početka.

Datum završetka

Klikom na polje otvara se kalendar. Unosimo datum završetka.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

Nakon što snimimo zaglavlje, klikom na „Novu stavku“ otvara se Forma za unos vrste marže (slika 3).

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos vrste marže:

 

Naziv polja

Opis                                                   

Vrsta marže

Biramo vrstu marže (na šta se marža odnosi): artikal, hijerarhiju, dobavljača, proizvođača, atribut ili sve artikle.

Naziv

Unosimo naziv (npr.ako smo unijeli Artikal u polju „Vrsta marže“ ovdje unosimo naziv artikla, ako smo unijeli „Dobavljača“ unosimo naziv dobavljača...)

Vrijednost/Oznaka

Unijeti vrijednost marže/ Izabrati % za procenat marže ili € ako je marža određena vrijednost.

 

II IZMJENA POSTOJEĆE PROJEKTOVANE MARŽE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o projektovanoj marži. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆE PROJEKTOVANE

Klikom na ikonicu   otvara se forma za pregled postojeće projektovane marže. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆE PROJEKTOVANE MARŽE

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno projektovane marže koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.