Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Glavna knjiga - Glavna knjiga - konta

Pregled glavne knjige po kontima

Otvara se forma za pregled glavne knjige po kontima. (Slika 1)

Slika 1. Forma za pregled glavne knjige po kontima

 

U polju unosimo konto po šifri ili nazivu, klikom na enter sistem nam daje traženi konto.

Klikom  na  pored konta dobijamo pregled glavne knjige po odabranom kontu.