I UNOS NOVOG PROIZVOĐAČA

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih proizvođača, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Proizvođač (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih proizvođača

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos novog proizvođača (slika 2).

Slika 2. Forma za unos proizvođača

 

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos proizvođača  (slika 2).

 

Naziv polja

Opis                                                   

Naziv proizvođača

Unosimo naziv proizvođača.

PIB/PDV

Unosimo PIB/Unosimo PDV.

Šifra za integraciju

 

PTT/Opština

Unosimo PTT/Unosimo opštinu.

Država

Unosimo državu.

Adresa

Unosimo adresu.

Status

Biramo status (aktivan ili neaktivan).

Odgovorna osoba

Unosmo ime i prezime odgovorne osobe.

Kontakt osoba

Unosimo ime i prezime kontakt osobe.

Telefon

Unosimo telefon.

E-mail

Unosimo mejl.

Fax

Unosimo fax.

Website

Unosimo link website-a.

Prikaz na sajtu

Biramo da li se prikazuje na sajtu ili ne.

Slika

Možemo unijeti sliku proizvodjača, klikom na strelicu, otvara se prozor, izaberemo sliku sa računara koju želimo.

 

Proizvođača je važno unijeti da bi ga sistem prepoznao u šifarniku artikala (Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Osnovni podaci).

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

 II IZMJENA POSTOJEĆEG PROIZVOĐAČA 

Klikom na ikonicu      otvara se forma za mijenjanje podataka o proizvođaču . Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

III PREGLED POSTOJEĆEG PROIZVOĐAČA

Klikom na ikonicu   otvara se forma za pregled postojećeg proizvođača. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆEG PROIZVOĐAČA

Klikom na ikonicu      vrši se brisanje reda, odnosno brisanje postojećeg proizvođača. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.