I UNOS NOVE KURSNE LISTE

Unos novih kursnih lista, izmena ili brisanje postojećih,  može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Kursna lista (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih kursnih lista

 

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos kursne liste (slika 2).

 

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos kursne liste (slika 2).

 

Naziv polja

Opis           

Valuta za konverziju

Biramo valutu za konverziju.

Valuta konverzije

Biramo valutu konverzije.

Faktor konverzije

Unosimo faktor konverzije.

Status

Biramo status (aktivan ili neaktivan).

 

Po defaultu su unesene određene kursne liste. Kursne liste koje vidite se mogu samo pregledati, ne mogu se menjati ili brisati. Kursne liste koje vi unesete su podložne promenama, pregledima i brisanju.

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMENA KURSNE LISTE

Klikom na ikonicu     otvara se forma za menjanje podataka o kursnoj listi. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

III PREGLED KURSNE LISTE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled kursne liste. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE KURSNE LISTE

Klikom na ikonicu     vrši se brisanje reda, odnosno kursne liste koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.