Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Izveštaji– Pregled zaliha. 

Pregled zaliha

Pomoću parametara (dobavljač, proizvodjač,kategorija artikla) možemo vršiti pretragu, kao i pomoću filtera po objektu, kategoriji, artiklu,cijeni, rezervaciji... (Slika 1).

Slika 1. Forma za pregled zaliha 

Klikom na  otvara se prozor za pregled po dokumentima, slika 2.

Slika 2. Forma za pregled po dokumentima