Šifarnik se otvara kroz menu, klikom na stavku Šifarnici – Mjesta isporuke – Rute trgovačkih putnika . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novih, izmjena ili brisanje postojećih ruta trgovačkih putnika.

 

Unos nove rute trgovačkih putnika

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove rute trgovačkih putnika (Slika 1)

Slika 1.  Forma za unos nove rute trgovačkih putnika

Popunjava se polje Ime i prezime.

Popunjava se polje Ruta

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani", izmjene neće biti sačuvane.

 

Izmjena postojeće rute trgovačkih putnika

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na ruti trgovačkih putnika. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće rute trgovačkih putnika

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće rute trgovačkih putnika. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće rute trgovačkih putnika

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.