Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije –Izveštaji– PDV prijava.

Pomoću ovog šifarnika vrši se štampa, snimanje i knjiženje PDV prijave (Slika 1).

 

Slika 1. Forma za štampu PDV prijave

 

U polju unosimo mjesec i godinu za koji kreiramo PDV prijavu. 

Na osnovu podataka iz finansija, klikom na dugme "Štampa" dobijamo izveštaj u formi ispunjene PDV prijave za izabrani mjesec, spreman za štampu.

Ukoliko želimo PDV prijavu da izvučemo u XML formatu ili nekom drugom formatu, kliknemo na polje PDF i izaberemo XML na primjer.

Ukoliko, želimo da snimimo PDV prijavu i da je proknjižimo, možemo koristiti funkcionalnost Finansije/Izvještaji/PDV prijava - nova.

Snimanje PDV prijave

 

Snimiti (sačuvati) PDV prijavu je moguće klikom na dugme “Snimi”, slika 2. Snimanjem PDV prijave KIF I KUF se automatski zaključavaju I nije moguće knjižiti na period zaključanog KIF-a I KUF-a. Poruka koja vas obavijesti ukoliko su KIF I KUF zaključani za mjesec na koji hoćete da proknjižite je sledeća, “Knjiga za 03/2022 je već zaključana”. Ukoliko hoćete da izmijenite PDV prijavu, potrebno je da je obrišete, klikom na dugme “Obriši”, slika 3. Ukoliko izbrišete PDV prijavu, otključaće se I KUF I KIF za taj mjesec I moći ćete da knjižite.

Slika 2. Forma za snimanje PDV prijave

Slika 3. Forma za brisanje PDV prijave

 

 

Knjiženje PDV prijave

 

Ukoliko hoćete da imate mogućnost automatskog knjiženja PDV prijave, potrebno je da kreirate šemu knjiženja, slika 4.

Slika 4. Forma za kreiranje šeme knjiženja

 

Dakle, potrebno je otvoriti odgovaraću aktivnost (Finansije/Šifarnici/Aktivnost) npr, Knjiženje PDV prijave, Ostala knjiženja ili sl. Zatim, u Finansijama/Šema knjiženja, na tu aktivnost dodate vrstu dokumenta PDV prijava I polje prenos postavite da ide na Nalog. Kada ste snimili, na kom dokumentu pravite knjiženja i da ide na nalog potrebno je sa desne strane unijeti stavove za knjiženje i to npr. dodate Porez na 4790 na potražnoj strani I Porez 2790 na dugovnoj.

Nakon toga možete knjižiti PDV prijavu automatski i to, ukoliko je PDV prijava snimljena,  imate dugme “Knjiži”, Slika 3, nakon toga PDV prijava je u nalogu za knjiženje u Izradi, koju klikom na dugme “Knjiži”nakon provjere, možete i proknjižiti.