Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Izveštaji– Pregled prodaje u maloprodaji.

Pregled prodaje u maloprodaji

Otvara se forma za pregled prodaje u maloprodaji  (Slika 1)

Slika 1. Forma za pregled prodaje u maloprodaji 

Naziv polja

 Opis polja

 Objekat

 Unosimo objekat za koji nam je potreban pregled prodaje.

 Od datuma

 Unosimo datum od kojeg želimo pregled prodaje

 Do datuma

 Unosimo datum do kojeg želimo pregled prodaje

 PDF

 Izabrati u kojem formatu nam daje izvještaj: PDF, Exel (.xls i .xlsx), Word, Open document, Text, HTML

 

Klikom na dugme "Štampa" možemo sačuvati i štampati izveštaj prodaje u maloprodaji. 

 

Pregled prodaje u maloprodaji uzima dokumenta kao što su Povrat iz maloprodaje, Razduženje maloprodaje... i razlikuje se od Periodičnog fiskalnog izvještaja