Šifarnik se otvara kroz menu, klikom na stavku Šifarnici – Administracija sistema – Administracija korisnika. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novih, izmjena ili brisanje postojećih Administracija korisnika.

Unos nove Administracije korisnika

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos nove administracije korisnika (Slika 1)

Slika1. Forma za unos nove Administracije korisnika

Popunjavaju se sledeća polja:
 

                   Naziv polja                                                                      

Opis polja

Naziv 

Ime i prezime korisnika

Username

Korisničko ime korisnika (npr. marko.markovic)

Lozinka

Ukucamo inicijalnu lozinku (npr.123456), korisnik odmah posle otvaranja naloga može promijeniti

Email

 Unosimo email korisnika

Telefon

Unosimo broj telefona korisnika

Aktivan od

Unosimo datum od kada startuje korisnik

Aktivan do

Unosimo datum do kada je aktivan korisnik

Preduzeća

Kliknemo na naziv preduzeća, zatim na strelicu koja pokazuje u desno

Role

Kliknemo na rolu koju želimo da dodijelimo korisniku, zatim na strelicu koja pokazuje desno. Kada smo prebacili jednu rolu prebacujemo sledeću i sve tako dok ne dodijelimo odgovarajuće role za datog korisnika. Na dubloj strelici prebacujemo sve role odjednom.

 

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi.

Izmjena postojećeg korisnika

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o korisniku. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg korisnika

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg korisnika. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg korisnika

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda, odnosno korisnika koji smo izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.