Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novih, izmjena ili brisanje postojećih tipova vozila.  

 

Unos novog tipa vozila

 

 

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog tipa vozila (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za unos novog tipa vozila

 

Popunjavaju se polja:

Naziv polja

Objašnjenje

Model

naziv modela vozila koji se kreira

Opis

kratak opis modela

Karakteristike

ponuđene karakteristike su: klima, televizor, wc, wifi, abs, airbag, bar. Potrebno je kliknuti na karakteristike koje model ima

Nivo I 

predstavlja prvi nivo u autobusu, sa numerisanim sjedištima. Sjedište se brise ili se dodaje jednostavnim klikom na njega. Na ovaj način moguće je obrisati sjedišta koja ne postoje u modelu

Nivo II

predstavlja drugi nivo autobusa (kod double decker autobusa). Ukoliko autobus ima drugi nivo, potrebno je kliknuti na ovo polje I izabrati raspored sjedišta za drugi nivo autobusa

 

Agenda – moguće je definisati jedan od tri tipa sjedišta. Tip sjedišta se definiše jednostavnim prevlačenjem edne od ovih sličica na sjedište.

    – standardno sjedište

 – za majke sa djecom

 – za invalide

 

 

Klikom na dugme “Sačuvaj”, izmjene se čuvaju u bazi.