I UNOS NOVOG KREDITNOG STATUSA KOMITENTA

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih kreditnih statusa komitenata, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Komitenti → Kreditni status komitenta (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih kreditnih statusa komitenata

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos novog kreditnog statusa komitenta (slika 2).

 Slika 2. Forma za unos kreditnog statusa komitenta

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos kreditnog statusa komitenta (slika 2).

Naziv polja

Opis                  

Naziv

Unosimo naziv kreditnog statusa.

Podrazumijevana kategorija

Po defaultu je unešeno NE, ali postoji mogućnost promjene.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

  II IZMJENA POSTOJEĆEG KREDITNOG STATUSA KOMITENTA

Klikom na ikonicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o postojećem kreditnom statusu.  Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG KREDITNOG STATUSA KOMITENTA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg  kreditnog statusa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆEG KREDITNOG STATUSA KOMITENTA

Klikom na ikonicu   vrši se brisanje reda, odnosno kreditnog statusa koji smo izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.