Veleprodaja se otvara kroz meni, klikom na stavku Veleprodaja – Izveštaji– Kartica artikala količinski. Pomoću ovog šifarnika možemo dobiti izveštaj količinskih zaliha artikala po magacinu. (Slika 1)

Odabirom perioda ( "Datum od" i "Datum do"), takođe odabirom magacina i artikla dobijamo izvestaj u formatu koji mi izaberemo u polju "PDF".

Klikom na dugme "Štampa" dokument je spreman za štampanje.

 

Slika 1. Forma za karticu artikala količinski