KREIRANJE BRUTO BILANSA PO MJESECIMA

Preduslovi

U cilju obezbjeđivanja sveobuhvatnog i preciznog mjesečnog izvještaja o prihodima i rashodima po organizacionim jedinicama, mjestima troška i nosiocima troška, neophodno je prethodno da ispunimo određene preduslove, odnosno podesimo parametre unutar sistema kako slijedi:

  1. Na putanji Finansije / Šifarnici / Konto, za sva konta prihoda i rashoda koja želimo pratiti po organizacionim jedinicama, mjestima troška i nosiocima troška, unesemo da se ista vode po navedenim parametrima (detaljnije u  poglavlju 1.1);

Ukoliko smo korisnik modula Fakturisanje:

  1. Uputimo zahtjev Službi Podrške za dodjelu parametra sa kojim se na stavkama fakture usluga otključava opcija za razvrstavanje prihoda po svakoj pojedinačnoj stavci po zaposlenima koje unosemo;

  2. Na putanji Fakturisanje / Fakture usluga / Račun usluga, prilikom kreiranja računa usluga popunimo polja Profitni centar i Mješto troška i unosimo zaposlene na koji se prihod od usluge odnosi (detaljnije u  poglavlju 1.2).                                                                                                                                                                               

1.1 Vođenje konta po organizacionim jedinicama, mjestima troška i nosiocima troška

Na putanji Finansije / Šifarnici / Konto, dat je pregled kontnog okvira, odnosno lista konta koji su otvoreni u konkretnom preduzeću.

Za sva konta iz Klase 6 - Prihodi i Klase 5 – Rashodi, koja želimo pratiti po organizacionim jedinicama, mjestima troška i nosiocima troška, unosimo da se ista vode po navedenim parametrima.

Naime, klikom na ikonu za izmjenu  konta otvara se pop up prozor (Slika 1):

Slika 1: Izgled ekrana za pregled i unos konta sa pop-up prozorom za izmjenu konta

U polja Vodi se po profitnom centru, Vodi se po mjestu troška i Vodi se po nosiocu troška, iz padajućeg menija biramo opciju „DA“ (Slika 2):

Slika 2: Pozicija polja za praćenje konta po organizacionoj jedinici, mjestu troška i nosiocu troška u pop-up prozoru

1.2 Unos podataka o profitnom centru, mjestu troška i nosiocu troška u fakturi sa usluge

Na putanji Fakturisanje / Fakture usluga / Račun usluga, pored obaveznih polja, potrebno je da u zaglavlju dokumenta popunimo podatke u poljima Profitni centar i Mjesto troška (Slika 3):

Slika 3: Pozicija polja za unos profitnog centra i mjesta troška u zaglavlju računa usluga

U nastavku je dato pojašnjenje pojmova:

Naziv polja

Opis

Profitni centar

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi profitne centre koji su unijeti u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajući profitni centar.

 

Mjesto troška

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi mjesta troška koja su unijeta u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajuće mjesto troška (ukoliko vodimo po MT).

 

Kada popunimo prethodno naznačena polja i snimimo zaglavlje dokumenta, unosimo stavku, odnosno uslugu koju fakturišemo kupcu.

Nakon snimanja stavke primijetićemo (pored već poznatih akcija za pregled, snimanje i brisanje stavke) još jednu ikonu . Klikom na navedenu akciju otvara se pop-up prozor za unos zaposlenih koji su učestvovali u pružanju usluge (Slika 4):