Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Operativa–Dnevnik blagajne.  Pomoću ovog šifarnika kreira se Blagajnički dnevnik (slika 1)

Slika 1. Forma za kreiranje blagajničkog dnevnika

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

 Blagajna

 Izabrati blagajnu za koju kreiramo blagajnički dnevnik

 Datum  blagajne

 Datum blagajne

 PDF

 Klikom na strelicu biramo u kojem formatu želimo da dobijemo blagajnički dnevnik: EXEL, WORD, OPEN DOCUMENT, TEXT, HTML

Klikom na dugme " Štampa" dokument je spreman za štampu.