UPUTSTVO ZA REALIZACIJU POPISA ZALIHA

Realizacija popisa zaliha u magacinu prati logični proces samog fizičkog popisivanja robe u magacinu.

Za uspješan popis neophodno je da pratite sljedeće korake:

FAZA I – formiranje dokumenta popisa i liste artikala za popis

1. U meniju izabrati poslovnu funkciju POPIS iz menija Veleprodaje ili  Maloprodaje u zavisnosti od vrste magacina koji se popisuje. Klikom na dugme Novi unos otvara se prozor za unos podataka (Slika 1).

Slika 1 – Forma za unos popisa

2. Formirati novi popis unošenjem podataka u zaglavlje popisa kao što su:

  1. Datum dok. – datum popisa je veoma važan. Na ovaj datum sistem će formirati “Stanje po programu”. Ovaj datum treba da odgovara fizičkom stanju u magacinu koje će se fizički brojati;

  2. Objekat – magacin u kome se sprovodi popis;

  3. Tip popisa – popis može biti redovan i vanredan. Vanredan popis je moguće raditi neograničen broj puta u godini za kompletne zalihe ili samo za određenu lokaciju u magacinu ili samo za određenu kategoriju artikala. Redovan popis se formira na posljednji dan u godini (prije početka prodajnih aktivnosti) i jedina razlika od vanrednog je to što on predstavlja početno stanje zaliha za narednu godinu;

  4. Popuna količina – Opcija kojom određujemo da li će sistem da izvrši automatsko popunjavanje količina u polje “Popisana količina” ili će ga ostaviti prazno kako bi ga popisna komisija napunila prilikom unosa stanja;

3. Kada se završi unos podataka za zaglavlje dokumenta snimimo dokument klikom na dugme “Snimi”.

4. Stavke popisa možemo unositi ručno jednu po jednu klikom na dugme “Nova Stavka”, ali se ovo izuzetno rijetko koristi i to samo u situacijama kada želimo da sprovedemo popis neke male grupe proizvoda.

5. Stavke popisa se uglavnom formiraju automatskim prepisom koji se aktivira klikom na dugme “Prepis stavki” sa vrha forme. Tada dobijamo formu za filtriranje stavki (Slika 2) po: lokaciji u magacinima, kategoriji artikala (moguće je izabrati više kategorija), dobavljaču, proizvođaču, kataloškom broju, boji, veličini, seriji, roku, nedjelji i godini proizvodnje. Ako želimo da radimo popis kompletnog magacina nećemo unijeti niti jedan filter već samo kliknuti na dugme “Prepiši”

Slika 2 - Forma za filtriranje stavki za prepis

6. Sistem će izvršiti prepis svih stavki na zalihama za predmetni magacin/objekat i napuniti popisnu listu;

7. Artikli sa zaliha se prepisuju sa šifrom, nazivom, kataloškim brojem, bojom/varijantom, veličinom, jedinicom mjere, carinskom oznakom (polje koje se koristi opciono prilikom praćenja carinske sljedljivosti za privremeni uvoz robe za potrebe uslužne proizvodnje)

8. Stavke popisa se mogu unijeti i putem masovnog importa podataka. Templejt za import podataka možete preuzeti klikom na „Primjer fajla za unos“ koji se nalazi u donjem desnom uglu zaglavlja početnog ekrana (Slika 3)

Slika 3 – Primjer fajla za unos

Excel fajl koji ste preuzeli sadrži određene kolone koje je neophodno popuniti. Obavezne kolone su u tabeli označene crvenom bojom: ŠifraJedinica mjere i Popisano. Ostala polja popunjavate po potrebi. Nakon što ste popunili excel fajl sa odgovarajućim podacima i snimili na određenoj lokaciji na svom računaru, možete ga importovati u sistem. Kliknete na dugme „Choose file“, odaberete fajl koji ste snimili. Kada se fajl učita, potrebno je kliknuti na dugme „Uvezi“ (Slika 4). Ukoliko ste fajl ispravno popunili, uneseni artikli će vam se prepisati.

Slika 4 – Uvezi fajl

9. Klikom na dugme „Uvezi listu“ korisnici kod kojih je urađena instalacija POS aplikacije za popis na handheld uređajima, imaju mogućnost da skeniranjem QR kodova artikala prave liste i uvezu ih uz pomoć ovog dugmeta (Slika 5).

Slika 5 – Uvezi listu

Naime, artikle dodajemo kao i na običnoj kasi, kucanjem sifre/učitavanjem barkoda ili pretragom po nazivu (Slika 6)

Slika 6 – Forma POS aplikacije za popis

Nakon toga mozemo upisati opis po kom cemo lakse razdvajati dokumente (Slika 7).

                Slika 7 – Forma za unos opisa dokumenta

Klikom na    čuvamo opis dokumenta. Nakon toga zaključimo dokument klikom na .    .

Po zaključivanju dokumenta na android uređaju idemo na web TiramISu ERP. Kreiramo dokument u kojem želimo da učitamo kreiranu listu artikala (u ovom primjeru to ce biti POPIS).

Klikom na dugme „Uvezi listu“ otvara nam se prozor sa svim kreiranim dokumentima (Lista artikala), kao na Slici 8.