I UNOS  RAZLOGA OSLOBAĐANJA OD PDV-A ZA PREDUZEĆE

 

Unos razloga oslobađanja od PDV-a za preduzeće, izmjena ili brisanje postojećih, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Preduzeće Razlog oslobađanja od PDV-a (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih razloga oslobađanja od PDV-a za preduzeće

 

Razloge oslobađanja od PDV-a koji se nalaze na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Razlog oslobađanja od PDV-a  (oni koji vas čekaju po defaultu), sada dodajemo preduzeću.

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos novog razloga oslobađanja od PDV-a za preduzeće (slika br. 2)

Slika 2. Forma za unos razloga oslobađanja od PDV-a za preduzeće

 

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos razloga oslobađanja od PDV-a za preduzeće (slika br. 2)


 

Naziv polja

Opis                  

Razlog oslobađanja od PDV-a

Biramo razlog oslobađanja od PDV-a. Razlog oslobađanja od PDV-a se unosi na putanji Šifarnici → Opšti šifarnici → Razlog oslobađanja od PDV-a.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆEG RAZLOGA OSLOBAĐANJA OD PDV-A ZA PREDUZEĆE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o razlogu oslobađanja od PDV-a. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG RAZLOGA OSLOBAĐANJA OD PDV-A ZA PREDUZEĆE

Klikom na ikonicu   otvara se forma za pregled postojećeg razloga. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG RAZLOGA OSLOBAĐANJA OD PDV-A ZA PREDUZEĆE

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno razloga koji ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.