NOVI UNOS SISTEMATIZACIJE RADNOG MJESTA

U ovom ekranu unosimo sistematizaciju preduzeća kreirajući za svako radno mjesto set podataka koji uključuje broj izvršilaca, koeficijent, potrebne uslove, opis i td.

Klikom na taster "Novi unos" otvara se pop up prozor za unos sistematizacije radnog mjesta (slika 1):

 

Slika 1: Pop up prozor za unos sistematizacije radnog mjesta

U polje "Organizaciona jedinica" iz padajućeg menija biramo naziv organizacione jedinice (Organizacije jedine su zapravo profitni centri unijeti u šifarniku Preduzeće).

U polje "Redni broj" unosimo broj radnog mjesta, koji je definisan u aktu o sistematizaciji preduzeća.

U polje "Radno mjesto" iz padajućeg menija biramo naziv radnog mjesta (Radno mjesto mora biti prethodno unijeto u šifarnik Radno mjesto).

U polje "Broj izvršilaca" unosimo broj izvršilaca koji je definisan u aktu o sistematizaciji preduzeća.

U polje "Zanimanje" iz padajućeg menija biramo naziv zanimanja (Zanimanje mora biti prethodno unijeto u šifarnik Zanimanje).

U polje "Koeficijent" unosimo iznos koeficijenta koji je definisan u aktu o sistematizaciji preduzeća.

U polje "Grupa po kolektivnom ugovoru" unosimo grupu poslova iz Opšteg/Granskog kolektivnog ugovora kojem pripada navedeno radno mjesto.

U polje "Potreban stručni ispit" iz padajućeg menija biramo DA ukoliko je potrebno da bude ispunjen ovaj uslov odnosno NE ukoliko nije potrebno.

U polje "Potreban probni rad" iz padajućeg menija biramo DA ukoliko je potrebno da bude ispunjen ovaj uslov odnosno NE ukoliko nije potrebno.

U polje "Potrebno radno iskustvo" iz padajućeg menija biramo DA ukoliko je potrebno da bude ispunjen ovaj uslov odnosno NE ukoliko nije potrebno.

U polje "Potreban kontrolni pregled" iz padajućeg menija biramo DA ukoliko je potrebno da bude ispunjen ovaj uslov odnosno NE ukoliko nije potrebno.

U polje "Rad u smjenama" iz padajućeg menija biramo DA ukoliko navedeno radno mjesto zahtijeva rad u smjenama, odnosno NE ukoliko nema smjenskog rada.

U polje "Beneficirani radni staž (mjeseci po godini)" unosimo broj mjeseci za koji se vrši uvećano trajanje radnog staža (npr. Ukoliko stavimo broj 2, znači da se za ovo radno mjesto 1 godina radnog staža umjesto 12 računa kao 14 mjeseci)

U polje "Opis" unosimo opis radnog mjesta iz akta o sistematizaciji preduzeća.

Napomena: Obavezna polja za unos su: "Organizaciona jedinica", "Redni broj", "Radno mjesto", "Broj izvršilaca" i "Koeficijent".

Klikom na taster "Snimi" čuvamo unos.