Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Operativa–Nalog za knjiženje izvoda. 

Unos naloga za knjiženje izvoda

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog naloga za knjiženje izvoda..  (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za unos novog naloga za knjiženje

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

Aktivnost

Unosimo aktivnost npr. knjiženje izvoda (aktivnost moramo prvo definisati u šifarniku)

Datum dokumenta

Datum dokumenta

Datum do

Unosimo datum do kojeg želimo da izvršimo knjiženje 

 

Klikom na dugme "Prepiši" prepisujemo sve izvode koji su unešeni do datuma koji smo izabrali.

Nakon toga klikom na dugme "Knjiži" proknjižićemo sve prepisane izvode.

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.