I UNOS NOVE DRŽAVE

Unos nove države, izmjena ili brisanje postojećih,  može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Država (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih država

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos nove države (slika 2).

Slika 2. Forma za unos države

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos države (slika 2).

Naziv polja

Opis           

Šifra

Unosimo šifru države.

Kod

Unosimo kod države.

Naziv

Unosimo naziv države.

Naziv - eng

Unosimo naziv države na engleskom.

Oznaka

 Unosimo oznaku.

EU

 Označimo “Da” ako je zemlja dio EU.

Status

Po defaultu podešeno da je aktivan, uz mogućnost promjene.

Link gdje možete pronaći oznake država https://www.nbs.rs/SifarnikValutaIZemalja/zemlje.faces?lang=lat    Primjer: Oznaka za Crnu Goru je „MNE“, a numerička šifra 499.

Po defaultu su unesene neke države, a za unos svake nove koristite gore navedenu putanju.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆE DRŽAVE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o državi. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆE DRŽAVE

Klikom na ikonicu   otvara se forma za pregled postojeće države. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆE DRŽAVE

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno države koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.