Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Aktivnost. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojeće Aktivnosti.

Aktivnost nam služi za grupisanje odredjenih dokumenata i samim tim ćemo biti u prilici da povučemo u nalog za knjiženje samo odredjenu grupu dokumenata. Na primjer ako kreiramo na ovom dokumentu aktivnost Ulazni računi i svaki ulazni račun prilikom kreiranja vežemo za ovu aktivnost povlačenjem u Nalog za knjiženje povući ćemo samo Ulazne račune.

Unos nove aktivnosti

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove aktivnosti.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos nove aktivnosti

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja Opis polja
Šifra Unosimo šifru aktivnosti
Naziv Naziv aktivnosti
Status Izaberemo aktivan ili neaktivan status aktivnosti. Ako izaberemo neaktivan status , na dokumentima nećemo imati izbor ove aktivnosti.
 

 

Klikom na dugme "Snimi" snimamo aktivnost.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

Izmjena postojeće aktivnosti

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka aktivnosti. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće aktivnosti

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće aktivnosti. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće aktivnosti

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.