I UNOS NOVOG RAZLOGA PONIŠTENJA

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih razloga poništenja, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Dokumenti  → Razlog poništenja (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih razloga poništenja

Klikom na ikonicuotvara se forma za unos novog razloga poništenja (slika 2).

 

Slika 2. Forma za unos razloga poništenja

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos razloga odobrenja (slika 2).

Naziv polja

Opis                  

Razlog za poništenje dokumenta

Unesemo razlog za poništenje dokumenta.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆEG RAZLOGA PONIŠTENJA 

Klikom na ikonicu otvara se forma za mijenjanje postojećeg razloga poništenja. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG RAZLOGA PONIŠTENJA

Klikom na ikonicu otvara se forma za pregled postojećeg razloga poništenja. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆEG RAZLOGA PONIŠTENJA

Klikom na ikonicu vrši se brisanje reda, odnosno razloga za poništenje koji ste odabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.