Šifarnik se otvara kroz menu, klikom na stavku Šifarnici – Mjesta isporuke– Tip objekta. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novih, izmjena ili brisanje postojećih tipova objekta.

Unos novog tipa objekta

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog tipa objekta (Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog tipa objekta

Popunjava se naziv tipa objekta (npr.veleprodajni objekat).

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi.

Izmjena postojećeg tipa objekta

Klikom na sličicu     otvara se forma za mijenjanje podataka o postojećem tipu objekta. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg tipa objekta

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg tipa objekta. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

Brisanje postojećeg tipa objekta

Klikom na sličicu     vrši se brisanje reda, odnosno tip objekta koji smo izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.