I UNOS STABLA HIJERARHIJE ARTIKALA

Sve vaše proizvode i usluge možete grupisati u više nivoa, kreirajući različite kategorije i u okviru tih kategorija podkategorije. Ovo se još naziva i hijerarhijska struktura artikala. Npr. možete imati kategoriju dječija odjeća, a u okviru nje podkategorije ženska i muška.

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih stabala hijerarhije artikala, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Stablo hijerarhije artikala (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih stabala hijerarhije artikala.

U nastavku su objašnjenja ikonica koje služe za pregled, kreiranje, izmjenu ili brisanje kategorija i podkategorija.

Klikom na ikonicu    možete da "raširite" granu kategorije ukoliko postoji podkategorija. U primjeru koji vas čeka, klikom na ovu ikonicu otvara se Opšta podkategorija.

Klikom na ikonicu   možete da "skupite" granu kategorije.

Klikom na ikonicu   kreiramo kategorije i podkategorije. 

Klikom na ikonicu možemo izmijeniti granu.

Klikom na ikonicu  brišemo granu.

 

Klikom na ikonicu  pored naziva "Dodaj novi root" otvara se Forma za unos nove kategorije ili podkategorije artikala (slika 2).

Slika 2.  Forma za unos nove kategorije ili podkategorije artikala

 

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos nove kategorije ili podkategorije artikala:

Naziv polja

Opis

Naziv kategorije  

Unosimo naziv kategorije/podakategorije.

Opis kategorije

Unosimo opis kategorije/podkategorije proizvoda. 

Status

Ukoliko otvaramo novu kategoriju ili podkategoriju biramo status aktivan, a ukoliko više ne želimo da koristimo određenu kategoriju ili podkategoriju, možemo je proglasiti neaktivnom.

Redni broj

Unosimo redni broj kategorije.

Prikaz na sajtu

Ukoliko imate i sajt koji je povezan sa Tiramisu sistemom, bićete u prilici da kategorije koje želite da se vide i na sajtu definišete, tako što ćete setovati u ovom polju DA.

Slika

Možemo postaviti i sliku kategorije/podkategorije. Klikom na dugme Choose File, otvara nam se prozor, gdje možemo izabrati sliku koju smo prethodno snimili na računaru. Klikom dva puta na sliku, slika se importuje u ovo polje.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

Na slici 3 možete vidjeti kako izgleda kreirano stablo sa kategorijama i podkategorijama.

Slika 3. Forma kreiranog stabla (kategorije i podkategorije)

 

Kada smo kreirali kategorije, možemo ih vezati za artikal i to na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal (slika 4). U polju kategorija artikala pojavljuje se padajući meni svih kategorija i podkategorija (slika 4).

Slika 4. Artikal, tab Osnovni podaci