I UNOS NOVOG TIPA ATRIBUTA

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih tipova atributa, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Tip atributa (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih tipova atributa

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos novog  tipa atributa (slika 2).

Slika 2. Forma za unos novog tipa atributa

 

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos novog tipa atributa (slika 2).

 

Naziv polja

Opis                                                   

Tip atributa

Unijeti naziv tipa atributa (npr boja, materijal, veličina i sl.)

Redni broj prikaza

Unijeti redni broj prikaza.

Ko koristi

Odabrati ko koristi (svi, komercijala ili osnovna sredstva).

Vrsta

Odabrati vrstu (boja/varijanta, veličina ili ostalo).

Prikaz na sajtu

Biramo da li će se tip atributa prikazivati na sajtu. Po defaultu uneseno DA, uz mogućnost promjene.

Status

Definišemo status (aktivan ili neaktivan).

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆEG ATRIBUTA

Klikom na ikonicu       otvara se forma za mijenjanje podataka o tipu atributa . Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

III IZMJENA POSTOJEĆEG TIPA ATRIBUTA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg tipa atributa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG TIPA ATRIBUTA

Klikom na sličicu       vrši se brisanje reda, odnosno brisanje postojećeg tipa atributa. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.