Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Izveštaji– Prodaja na rate za komitenta

Pregled prodaje na rate za komitenta

Otvara se forma za pregled prodaje na rate za komitenta (Slika 1)

Slika 1. Forma za pregled prodaje na rate za komitenta

Popunjavaju se sledeća polja:

 Naziv polja

 Opis polja

 Objekat

 Izabrati maloprodajni objekat

 Datum od

 Izabrati datum od kojeg nam treba izveštaj za odredjenog komitenta

 Datum do

 Izabrati datum do kojeg nam treba izveštaj za odredjenog komitenta

 Tip komitenta

 Izabrati tip komitenta: fizičko ili pravno lice

 Komitent

 Izabrati komitenta za kojeg nam treba izveštaj na rate

 Način plaćanja

 Izabrati način plaćanja 

 PDF

 Izabrati u kojem formatu nam daje izvještaj: PDF, Exel (.xls i .xlsx), Word, Open document, Text, HTML

 
Klikom na dugme "Štampa" možemo sačuvati i štampati pregled prodaje na rate za komitenta u maloprodaji.