Šifarnik se otvara kroz menu, klikom na stavku Šifarnici – Mjesta isporuke – Trgovački putnici . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novih, izmjena ili brisanje postojećih trgovačkoh putnika.

Unos novog trgovačkog putnika

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog trgovačkog putnika  (Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog trgovačkog putnika

Naziv polja

               Opis

Ime i prezime

Unijeti ime trgovačkog putnika

Magacin

Unijeti magacin iz kojeg trgovački putnik uzima robu za prodaju.

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Izmjena postojećeg trgovačkog putnika

Klikom na sličicu     otvara se forma za mijenjanje podataka o trgovačkom putniku. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg trgovačkog putnika

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg trgovačkog putnika. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

Brisanje postojeće vrste dokumenta

Klikom na sličicu     vrši se brisanje reda, odnosno trgovačkog putnika kojeg smo izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.