Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Analitika – Sintetička kartica glavne knjige

Sintetička kartica glavne knjige

Otvara se forma za sintetičku karticu glavne knjige.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za sintetičku karticu glavne knjige

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

 Konto

 Unosimo konto

 Aktivnost

 Unosimo aktivnost

 PC

 Unosimo profitni centar ako nam treba sintetička kartica GK za PC

 MT

 Unosimo mjesto troška ako nam treba sintetička kartica GK za MT

 

Klikom na dugme " Štampa" dobijamo izveštaj na osnovu zadatih parametara i dokument je spreman za štampu.