Maloprodaja se se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Ulazni dokumenti– Povrat dobavljaču iz maloprodaje. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg povrata dobavljaču iz maloprodaje.

 

Unos novog povrata dobavljaču iz maloprodaje

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog povrata dobavljaču.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog povrata dobavljaču

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis                 

Objekat

Unosimo objekat

Profitni centar

Biramo profitni centar, ukoliko postoji

Mjesto troška

Biramo mjesto troška, ukoliko postoji

Nosilac troška

Biramo nosioca troška, ukoliko postoji

Komitent

Unosimo komitenta 

Br.prijemnice

Unosimo br.prijemnice po kojoj radimo povrat dobavljaču

Br.odo.

Unosimo broj odobrenja, kada dobijemo odobrenje od dobavljača

Datum odo.

Unosimo datum odobrenja, kada dobijemo odobrenje od dobavljača.

Komentar

Komentar ili napomena za dokument.

Valuta

Biramo valutu

Klikom na dugme “Odustani”, ukoliko ne želimo da snimimo dokument, zatvaramo prozor.

Klikom na dugme " Nova stavka" , otvara se prozor slika 2.

Slika 2. Forma za unos nove stavke

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

 Opis          

Artikal

Unosimo naziv artikla ili šifru, artikla koji je za povrat

Serija / Rok

Serija i rok za dati artikal će biti već ponuđeni. Međutim, ukoliko nije prepisan sa prijemnice i unosimo ga pomoću "Nova stavka", moramo provjeriti dal taj artikal koji ide na povrat dobavljaču ima isti seriski br.kao ovaj ponuđeni.

Količina u alt.JM

Unosimo količinu koja je za povrat

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Prepis" vršimo prepis sa prijemnice, čiji smo broj, datum i dobavljača već unijeli. Da bi izvršili prepis moramo prvo snimiti dokument. Kada smo prepisali stavke, možemo izbrisati neke stavke koje nisu za povrat dobavljaču ili promijeniti količinu koja je za povrat.

Klikom na dugme " Rezervacija" , vršimo rezervaciju odabranih stavki, dok ne dobijemo odgovor od dobavljača za povrat. Kada dobijemo odgovor za povrat unesemo u dokumentu sl.1, br.odobrenja i datum odobrenja, poništimo rezervaciju klikom na dugme "Poništi rezervaciju" i ovjerimo dokument, klikom na dugme "Ovjera". 

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške ili promjene artikla.

Klikom na dugme “Ovjera”, dokument se ne može više mijenjati.

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

 

Izmjena postojećeg povrata dobavljaču iz maloprodaje

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na dokumentu-povrat dobavljaču. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg povrata dobavljaču iz maloprodaje

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg povrata dobavljaču. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

Brisanje postojećeg povrata dobavljaču iz maloprodaje

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda dokumenta-povrat dobavljaču. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

Štampanje postojećeg povrata dobavljaču iz maloprodaje

Klikom na sličicu   vrši se štampanje dokumenta-povrat dobavljaču.

 

 

Kopiranje postojećeg povrata dobavljaču iz maloprodaje

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg dokumenta-povrat dobavljaču.