eleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Fakture usluga– Račun usluga. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena, brisanje ili kopiranje postojećeg računaza usluge. 

Unos novog računa

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog računa.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog računa

 

Popunjavaju se sledeća polja:

 
Naziv polja Opis
 Vrsta dok.  Izabrati Račun za usluge ili Avansni račun
 Datum dok.  Sistem nam ponudi današnji datum, koji je moguće promijeniti.
 Komitent  Unijeti kupca
 Mjesto isporuke  Unijeti mjesto isporuke
 Račun sa PDV-om  Automatski je čekiran Račun sa PDV-om, ukoliko raščekiramo ovo polje, račun će biti bez PDV-a. Nakon toga je potrebno unijeti Razlog oslobodjenja PDV-a kao obavezno polje.
 Razlog oslobodjenja PDV-a  Ako je raščekirano polje sa PDV-om, račun će biti bez PDV-a i u tom slučaju ovo polje je obavezno. Razloge za oslobodjenje od PDV-a je prvo potrebno unijeti u šifarniku, kako bi imali u ovom polju opadajući meni za izbor razloga za oslobadjanje od PDV-a.
 Izvoz  Čekirati polje za izvoz Da, ukoliko se faktura odnosi na izvoz.
 DPO / Broj dana  DPO je datum prispijeća obaveze, a u polju do broj dana za prispijeće obaveze.

 

Klikom na dugme " Komentar" otvara se forma za unos komentara sl.2

Slika 2. Forma za unos komentara

 

Knjižno odobrenje se kreira direktno sa fakture i to klikom na dugme Korekcija računa, slika 3.1.

 

Slika 3.1. Forma za formiranje knjižnog odobrenja

Nakon toga, pojavljuje se novi prozor, slika 3.2. 

 

Slika 3.2. Forma za formiranje knjižnog odobrenja, korekcija stavki

U novootvorenom prozoru se prikazuju stavke koje su na računu. Čekiranjem odredjene stavke, slika 3.2.1 i unosa količine za korekcju, a zatim na dugme "Korekcija" , slika 3.2. kreiramo knjižno odobrenje to jest novi račun koji je u minusu. Primjer računa nakon korekcije je na slici 3.3.

 

Slika 3.3. Forma računa nakon korekcije

 

Dakle, na računu imamo prikaz novokreiranog knjižnog odobrenja, to jest korektivnog računa, slika 3.3. Klikom na broj dokumenta, možemo u novom prozoru otvoriti korektivni račun, koji je u izradi i koji treba ovjeriti, a samim tim i fiskalizovati, slika 3.4.

Takodje, postoji informacija o povezanom računu i klikom na broj tog računa, otvara se u novom prozoru taj račun.

Komentari nisu obavezni. Forma se sastoji iz 2 dijela: komentar (u štampanoj verziji komentar se nalazi kao napomena iznad stavki) i komenar marketinga (u štampanoj verziji komentar se nalazi ispod stavki).

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Ovjerenom dokumentu možemo vratiti status, klikom na dugme "Vraćanje statusa"dokument je ponovo sa statusom "U izradi" i moguće je praviti izmjene ukoliko imaza tim potrebe.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

 

 

Izmjena postojećeg računa

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o računu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg računa

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg računa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg računa

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg računa

Klikom na sličicu   vrši se štampanje računa.

 

 

Kopiranje postojećeg računa

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg računa.