Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Ulazni dokumenti – Povrat od kupca . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojećeg povrata od kupca.

 Unos novog dokumenta povrat od kupca

 

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog dokumenta za povrat od kupca. (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog dokumenta za povrat od kupca

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

 Opis               

Objekat

Izabrati objekat

Profitni centar

Izabrati profitni centar ukoliko se vodi po PC

Mjesto troška

Izabrati mjesto troška ukoliko se vodi po MT

Nosilac troška

Unijeti komercijalistu

Komitent

Unijeti komitenta

Popust

Unijeti popust ukoliko ga ima

Broj otpr.

Unijeti broj otpremnice sa koje vršimo povrat

Klikom na dugme " Komentar" otvara se forma za unos komentara sl.2

Slika 2. Forma za unos komentara

Komentari nisu obavezni. Forma se sastoji iz 2 dijela: komentar (na štampanom dokumentu komenta vidimo iznad stavki) i komentar marketinga (komentar vidimo ispod stavki ).

 

Klikom na dugme “Prepis” vrši se prepis stavki sa otpremnice, čiji smo broj unijeli. Da bi izvršili prepis, moramo prvo snimiti dokument, klikom na dugme "Snimi".

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos nove stavke.  (Slika 3)

Slika 3. Forma za unos nove stavke

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja

Opis                   

Artikal

Unosimo artikal koji je vratio kupac

Naziv artikla za štampu

 

Serija / Rok

Unosimo seriju / Rok

Alternativna j.m.

Alternativnu jedinicu mjere

Količina u alt. JM

Unosimo količinu 

Popust % / Iznos

Unosimo popust u procentima / Program nam izračunava iznos popusta

Lokacija u skladištu

Biramo lokaciju u skladištu.

Nabavna cijena / iznos

Unosimo nabavnu cijenu, u polju do, program nam sam računa iznos cijene

 

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument ili prečicom Ctrl+s.

Ukoliko se vodi evidencija seriskih brojeva za neki artikal, seriski brojevi se mogu unijeti ručno, na unešenoj stavci klikom na sličicu  , otvara se mali prozor za unos seriskih brojeva.

Ukoliko nismo unijeli seriske brojeve za artikle za koje se vodi evidencija o seriskim brojevima, sistem nam neće dozvoliti da ovjerimo dokument.

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške ili promjene artikla.

Klikom na dugme  " Sakrij filtere" ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje. 

Nakon ovjere dokumenta pojavljuje se dugme "Napravi knjižno odobrenje", klikom na ovo dugme otvara se u novom prozoru Knjižno odobrenje, koje je napravljeno na osnovu dokumenta Povrat od kupca.

 

Izmjena postojećeg povrata od kupca

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na dokumentu povrat od kupca. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg povrata od kupca

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg povrata od kupca. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

 

Brisanje postojećeg povrata od kupca

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg povrata od kupca

Klikom na sličicu   vrši se štampanje dokumenta povrat od kupca.

 

 

Kopiranje postojećeg povrata od kupca

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg dokumenta povrat od kupca.