Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja– Ulazni dokumenti–Prenos između maloprodajnih objekata . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg Prenosa između maloprodajnih objekata. 

Unos novog prenosa između maloprodajnih objekata

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog prenosa između maloprodajnih objekata.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog prenosa između maloprodajnih objekata

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja                                        

                Opis

Objekat

Biramo objekat iz kojeg uzimamo robu

Za objekat

Biramo objekatu koji nam je potrebna roba.

Profitni centar

Biramo profitni cenar ukoliko ga ima.

Mjesto troška

Biramo mjesto troška ukoliko ga ima.

Nosilac troška

Biramo nosioca troška ukoliko ga ima.

Preth. dok. Moguće je, ukoliko je napravljeno trebovanje iz objekta koji potražuje robu prepisati trebovanje, unesemo broj trebovanja i klikom na dugme "Prepis"se prepisuju artikli
Broj prijemnice Moguće je prepisati stavke sa prijemnice i to ako u ovom polju unesemo prijemnicu i klikom na dugme "Prepis"prepisujemo stavke izabrane prijemnice.

Komentar

Unosimo kometar koji je vezan za dati dokument. Štampa se iznad stavki dokumenta.

 

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos artikla.  (Slika 2)
 

Slika 2. Forma za unos artikla

 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv Polja

                        Opis

Artikal

Unosimo šifru ili naziv artikla, koji želimo da preskladištimo

Serija/Rok

Unosimo seriju / Rok ukoliko se artikal vodi po seriji ili roku.

Datum proizv./Ned.proizv. Datum proizvodnje  i nedelja proizvodnje 
Veličina /Boja Unosimo veličinu ili boju ukoliko se artikal vodi po veličini ili boji

Alternativna j.m.

Ponudiće nam altrnativnu jed.mjere koja je kroz šifarnik već unešena.

Količina u alt.JM

Unosimo količinu koju želimo da preskladištimo.

Lokacija u skladištu

Biramo lokaciju u skladištu.

 

Moguć je i masovni unos artikala za prenos pomoću Excel fajla, sredjen po našem templejtu, koji možete pogledati kako treba da izgleda klikom na Primjer fajla za unos, plava strelica. Sredjen Excel fajl po na našem templejtu je moguće importovati klikom na dugme Choose File, izaberemo fajl i klikom na dugme Uvezi importujemo artikle na prijemnici.

 

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške ili promjene artikla.

Klikom na dugme  " Sakrij filtere" ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.

 

Izmjena postojećeg prenosa između maloprodajnih objekata

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o prenosu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg prenosa između maloprodajnih objekata

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg prenosa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg prenosa između maloprodajnih objekata

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg prenosa između maloprodajnih objekata

Klikom na sličicu   vrši se štampanje prenosa.

 

 

Kopiranje postojećeg prenosa između maloprodajnih objekata

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg prenosa između maloprodajnih objekata