Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Ulazni dokumenti–Medjuskladisnica . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojeće medjuskladisnice. 

Unos nove medjuskladisnice

 

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove medjuskladisnice.  (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za unos nove medjuskladisnice

Popunjavaju se sledeća polja:

            Naziv polja                                       

Opis

Objekat

Biramo objekat iz kojeg prenosimo artikle.

Za objekat

Biramo objekat u koji isporučujemo artikle.

Profitni centar

Biramo profitni centar ukoliko se vodi po PC.

Mjesto troška

Biramo mjesto troška ukoliko se vodi po MT.

Nosilac troška

Biramo nosioca troška ukoliko se vodi po NT.

Preth.dok.

Unosimo broj trebovanja, za preskladištenje u drugo skladište. Nakon toga vrši se prepis, klikom na dugme " Prepis" iz trebovanja u međuskladišnicu.

Broj prijemnice

Broj prijemnice, ukoliko prepisujemo prijemnicu u međuskladišnicu. Klikom na dugme "Prepis" prepisuje se izabrana prijemnica.

Komentar

Unosimo kometar koji je vezan za dati dokument. Ovo polje nije obavezno.

 

 Ukoliko želimo da importujemo stavke, tj. artikle na medjuskladišnici iz Excela, postoji i ta mogućnost. Dakle, klikom na strelicu pored Primjer fajla za unos, otvara se Excel sa poljima koja treba popuniti (Slika 1). Polja koja su označena, su obavezna polja i moraju se unijeti. Sredjen Excel fajl, po našem templejtu je moguće importovati klikom na dugme Choose File, izaberemo fajl i klikom na dugme Uvezi, fajl se importuje u stavke artikala.

 

 

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos artikla.  (Slika 2)
 

Slika 2. Forma za unos nove stavke za međuskladišnicu

 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv Polja

Opis

Naziv/Šifra/Kataloški broj

Unosimo šifru,naziv ili kataloški broj artikla, koji želimo da preskladištimo

Serija/Rok

Ponudiće nam seriju i rok.

Veličina/Boja

Ponudiće nam veličinu i boju ako se izabrani artikal vodi po veličini i boji

Alternativna j.m.

Ukoliko želimo biramo alternativnu jedinicu mjere

Količina u alt.JM

Unosimo količinu koju želimo da preskladištimo.

 

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren i skidamo sa zaliha artikle koji su unešeni u medjuskladišnici. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Nakon ovjere medjuskladišnice automatski se kreira još jedan dokument za skladište isporuke. Nakon zaprimanja robe u skladište isporuke, potrebno je ovjeriti dokument, nakon čega zadužujemo skladište sa tim artiklima.

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške ili promjene artikla.

Klikom na dugme  " Sakrij filtere" ne vidimo filtere.

Klikom na dugme "Duple šife" otvara se spisak  šifri koje su unijete više puta. Na prikazu se vidi Šifra, Naziv kao i Redni broj artikala koji se ponavljaju:

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.

 

Izmjena postojeće međuskladišnice

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o medjuskladisnici. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće međuskladišnice

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće medjuskladisnice. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće međuskladišnice

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojeće međuskladišnice

Klikom na sličicu   vrši se štampanje medjuskladisnice.

 

 

Kopiranje postojeće međuskladišnice

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojeće medjuskladisnice.