NOVI UNOS PLANA GODIŠNJEG ODMORA

Na putanji Kadrovi/Evidencije/Plan godišnjeg odmora pristupamo ekranu sa pregledom svih kreiranih planova godišnjeg odmora.

Pozicija akcije za Novi unos nalazi se u gornjem lijevom uglu ekrana (slika 1):

                                                                                                                                                                                                                    Slika 1: Pozicija dugmeta za Novi unos

Klikom na dugme Novi unos otvara se ekran za unos Plana godišnjeg odmora (slika 2):

                                                                                                                                                                                                                 Slika 2: Izgled ekrana za unos Plana godišnjeg odmora

 

Kao i kod svih dokumenata u TiramISu ERP aplikaciji, prvo popunjavamo zaglavlje dokumenta:

Naziv polja Objašnjenje
Org.jedinica Iz padajućeg menija biramo naziv organizacione jedinice za koju kreiramo plan godišnjeg odmora. Ukoliko ovo polje ostavimo prazno, sistem će izvršiti prepis svih zaposlenih na nivou preduzeća.
Datum od / Datum do

Unosimo period godine na koji se odnosi godišnji odmor.

Napomena: Budući da je zakonsko pravo zaposlenog da godišnji odmor iz tekuće godine može iskoristiti do 30.juna naredne godine preporuka je da se unosi period od 01.01 tekuće godine do 30.06.naredne godine. 

Godina

Unosimo godinu za koju kreiramo plan godišnjeg odmora

 

Klikom na dugme Snimi, snimamo zaglavlje dokumenta i možemo nasatviti sa unosom stavki.

Nakon što smo snimili zaglavlje dokumenta, klikom na dugme Prepiši zaposlene iz organizacione jedinice, sistem će izvršiti prepis svih zaposlenih koji pripadaju navedenog organizacionoj jedinici. Ukoliko smo polje Org.jedinica ostavili prazno, sistem će izvršiti prepis svih zaposlenih na nivou preduzeća (slika 3):

 

lika 3: Izgled ekrana za unos Plana godišnjeg odmora