Šifarnik se otvara kroz menu, klikom na stavku Šifarnici – Mjesta isporuke – Rute . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novih, izmjena ili brisanje postojećih ruta.

 

Unos nove rute

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove rute.  (Slika 1)

Slika 1.  Forma za unos nove rute

Popunjava se Naziv i popunjava se Datum početka.

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Nova stavka" otvara se forma za unos nove stavke (Slika 2)

 

Slika 2.  Forma za unos nove stavke

Popunjava se polje Mjesto isporuke.

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani", izmjene neće biti sačuvane.

 

Izmjena postojeće rute

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o ruti. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće rute

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće rute. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće rute

Klikom na sličicu    vrši se brisanje reda, odnosno rute koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.