Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Izlazi–KIF

KIF

Otvara se forma za knjigu izlaznih računa.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za knjigu izlaznih računa

Unijeti mjesec i godinu, nakon toga klikom na dugme " Pregledaj" možemo pregledati knjigu izlaznih računa za traženi mjesec i godinu.

Klikom na dugme "Ažuriraj" povlačimo račune koji nisu bili u knjizi izlaznih računa, a trebaju biti. 

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme " Sakrij filtere" , vraća na prvobitno stanje, tj. ne vidimo filtere.

Klikom na dugme "Zaključi" zaključujemo KIF za odabrani mjesec i godinu.

Nakon zaključenja pojavljuje se dugme "Poništi zaključenje" pomoću kojeg možemo poništiti zaključenje KIF-a za odabrani mjesec.